Trầm hương Thịnh Phúc

Dr Cherry Vũ - CEO Công ty tư vấn toàn cầu Teal Unicorn

@drcheryvu