Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV - Cục Hải quan TP.HCM vừa ban hành hàng loạt thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đề nghị tạm hoãn xuất cảnh nhiều chủ doanh nghiệp do nợ thuế.

Danh sách các cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh bao gồm:

- Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại Hóa chất Gia Thăng (TP Thuận An, Bình Dương), bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 18/5. Lý do: doanh nghiệp nợ thuế hơn 997.000 đồng, chưa gồm các khoản phạt chậm nộp.

- Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Gỗ Sài Gòn Đông Dương (quận 12, TP.HCM), bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 18/5. Lý do: nợ thuế hơn 61 triệu đồng.

- Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Ngọc Diệu (quận 2, TP.HCM), tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 18/5. Lý do: nợ thuế hơn 10 triệu đồng.

- Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại dịch vụ Phúc Hưng, tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 18/5. Lý do: nợ thuế hơn 12 triệu đồng.

- Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Quý Thịnh (quận 12, TP.HCM), tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 18/5. Lý do: nợ thuế gần 680 triệu đồng.

- Chủ tịch kiêm Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Công nghiệp Thực phẩm An Thái (quận 5, TP.HCM), tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 18/5. Lý do: nợ thuế gần 290 triệu đồng.

Ngoài ra còn có nhiều chủ doanh nghiệp nợ thuế hàng trăm triệu đồng khác cũng bị tạm hoãn xuất cảnh.