Kể từ khi Fed bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 3 năm 2022, tỷ lệ vỡ nợ đã tăng từ 1% lên hơn 5%. Các khoản vay có lãi suất cao sẽ tiếp tục chứng kiến ​​tỷ lệ vỡ nợ tăng khi Fed giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài.

fb-img-1701066986985-1701067074.jpg
 


Tình trạng vỡ nợ của các công ty gia tăng sẽ sớm dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn đáng kể. Việc sa thải hàng loạt có thể xảy ra vào năm 2024.