du-an-flamingo-linh-truong-khu-b-tiep-tuc-bi-giam-muc-dau-tu-xuong-mot-nua-1686019497.jpeg

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Flamingo Linh Trường, Khu B  xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo Holding vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận. Theo đó, dự án được điều chỉnh như sau: Mục tiêu đầu tư của dự án là xây dựng khu thương mại dịch vụ du lịch; có hệ thống phòng tích hợp với hệ thống  dịch vụ đi kèm chất lượng cao; hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu du lịch của dân cư.

Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ du lịch gồm các khu chức năng nhà ở: 
- Tòa nhà hỗn hợp cao 6 tầng (diện tích khoảng 2.570 m2; mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao tối đa 6 tầng).
- Khu thương mại dịch vụ (diện tích khoảng 15.575 m2; mật độ xây dựng tối đa 76%, tầng cao tối đa 4 tầng).
- Trung tâm điều hành và dịch vụ (diện tích khoảng 901 m2, mật độ xây dựng 80%, tầng cao tối đa 3 tầng).
- Cây xanh, sân vườn, đất giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (tổng mật độ xây dựng  toàn dự án khoảng 36,2%). 

Diện tích đất thực hiện dự án khoảng 3,95 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh giảm là 739 tỷ đồng, trong đó:
- Vốn chủ sở hữu gần 148 tỷ đồng, chiếm 20%.
- Vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác 591 tỷ đồng, chiếm 80%. 

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu CTCP Tập đoàn Flamingo Holding khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án theo quy định để triển khai, hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác sử dụng theo đúng chủ trương đầu tư. Dự kiến ​​công trình sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong vòng 24 tháng kể từ khi nhà nước bàn giao đất tại thực địa. Ngoài dự án Flamingo Linh Trường Khu B, Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo Holding cũng đang triển khai dự án Flamingo Hải Tiến tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa.  Dự án Flamingo Hải Tiến có quy mô 18,75 hecta, tổng vốn đầu tư khoảng 3,35 nghìn tỷ đồng.