da-goi-la-nha-o-xa-hoi-thi-nha-nuoc-phai-duyet-gia-1686111171.jpeg

Ông Phớc cho rằng “Nếu do Nhà nước đầu tư thì ghi rõ là UBND tỉnh giao chủ đầu tư thực hiện. Đồng thời, UBND tỉnh là người quy định giá bán và giá thuê”.

"Vì đất nhà ở xã hội không thu tiền, đương nhiên khi Nhà nước làm thì quy định giá bán cho các đối tượng được mua nhà ở xã hội", ông Phớc nêu.

Theo ông Phớc, chia ra hai loại đối với nhà ở công nhân theo ông Phớc. Cụ thể, một loại để cho các nhà máy luân chuyển trong khu CN. Loại thứ 2, là loại được xem là nhà ở nằm vùng ngoài khu CN. Họ quyết định cho thuê đối với đất đấu giá để làm quy hoạch. 

Ông Phớc nói thêm, "Hôm nay anh là công nhân sẽ được thuê, nhưng ngày mai không phải là công nhân phải đi chỗ khác thuê. Mục tiêu là phục vụ cho nhà máy, đòi hỏi phải cho thuê đúng đối tượng", 

“Còn nếu đất đó là đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất thì Nhà nước phải quyết định giá để tạo điều kiện cho công nhân có thể trả tiền thuê”.

Bên cạnh đó, ông Phớc thông tin, với giá bán hiện nay chúng ta vẫn chưa thể sát định được là do ai duyệt, doanh nghiệp đầu tư về nhà ở xã hội.

Tuy nhiên theo như ông nói, nếu đây đã là nhà ở xã hội thì người quyết định giá phải là nhà nước. Vì nhà nước đã thực hiện việc giao đất không tốn tiền sử dụng, còn các doanh nghiệp đầu tư thì chỉ đầu tư về vốn. Do đó việc khống chế mức giá tối đa cũng chỉ có thể là nhà nước. 

Vì không để phải rơi vào kênh nhà ở thương mại chỉ có thể cho thuê đúng đối tượng, bán đúng đối tượng và khống chế được.

"Tôi muốn nhấn mạnh dù là dạng nhà ở do Nhà nước hay doanh nghiệp đầu tư, Nhà nước vẫn đều phải quyết giá.
Đối với Nhà nước đầu tư bán đúng giá, còn với doanh nghiệp phải quy định giá tối đa để khuyến khích đầu tư của doanh nghiệp, nguồn vốn xã hội", ông Phớc nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính - Ông Hồ Đức Phớc phải nêu rõ quy định trong luật nếu không sau này sẽ rất khó phần hạ tầng nhà ở xã hội. 

Nếu không có phí bảo trì và quản lý nhà ở xã hội thì mỗi khu chung cư đặt ra một phí sẽ rất khó, thế nên phải giao cho UBND tỉnh ban hành. 

"Nhà ở xã hội trước đây quy định không quá 5 tầng, tức chỉ đi cầu thang bộ. Nhưng giờ phải đi thang máy và các hạ tầng hiện đại hơn, đòi hỏi bộ máy quản lý phải chuyên nghiệp.

Muốn chuyên nghiệp phải bỏ phí ra, tức cần có kinh phí bảo trì. Kinh phí bảo trì chính là người lao động, đối tượng sử dụng nhà ở xã hội trả.

Đối tượng này là những đối tượng nghèo, yếu thế, do vậy phải duyệt giá, chứ không thể để chủ đầu tư tự nâng giá lên thế nào cũng được", ông Phớc nêu thêm.

Đại biểu Lê Trường Lưu (Thừa Thiên Huế) cũng nêu ý kiến tại tổ, việc xây dựng khu nhà ở của công nhân  được thực hiện trong khu công nghiệp. 

"Song thực chất lâu nay phát triển khu công nghiệp chưa đưa vấn đề này vào, kể cả quy hoạch. Bây giờ nằm ở mép khu công nghiệp có được không? Ta chỉ bó gọn khu công nghiệp thì khu công nghiệp cũ làm thế nào?", ông Lưu nêu.

Ông dẫn chứng “Tại Thừa Thiên Huế có một số khu công nghiệp bố trí vùng đất ven xây dựng nhà ở công nhân, nhà lưu trú công nhân. Do đó, đề nghị nghiên cứu thêm vấn đề này, trong khu công nghiệp và ven khu công nghiệp”.

Ông Lưu nói và đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu thêm "Tinh thần của luật này nêu khái niệm sở hữu vĩnh viễn. Tuy nhiên, nhà chung cư có tuổi đời 50-60-70 năm tùy theo tiêu chuẩn. Và chính ở khâu đó xảy ra mâu thuẫn khi chúng ta cải tạo lại nhà chung cư", .